Phổ tự kỷ

Rối loạn lan tỏa là gì?

  • 29 Tháng Tám, 2022
  • 0 Comments

Một số phụ huynh cho rằng; Bác sĩ bệnh viện chẩn đoán con tôi là rối loạn (RL) phát triển lan tỏa chứ không phải là tự kỷ. Vậy rối loạn phát triển lan tỏa là gì? Mối quan hệ của nó ra sao với tự kỷ? Hiểu như thế nào cho nó đúng?