Phổ tự kỷ

Rối loạn lan tỏa là gì?

  • 29 Tháng Tám, 2022
  • 0 Comments

Một số phụ huynh cho rằng; Bác sĩ bệnh viện chẩn đoán con tôi là rối loạn (RL) phát triển lan tỏa chứ không phải là tự kỷ. Vậy rối loạn phát triển lan tỏa là gì? Mối quan hệ của nó ra sao với tự kỷ? Hiểu như thế nào cho nó đúng?

Chứng khó học

Trẻ rối loạn đọc

  • 21 Tháng Bảy, 2022
  • 0 Comments

Theo định nghĩa của WHO: “Rối loạn đọc là khó khăn dai dẳng trong việc học đọc và việc lĩnh hội sự tự động hóa của việc đọc ở các trẻ thông minh bình thường, được đi học, không có biểu hiện rối loạn giác quan hay các rối loạn tồn tại trước đó”