Tâm vận động

PHƯƠNG PHÁP TÂM VẬN ĐỘNG B. AUCOUTURIER

  • 29 Tháng Tám, 2022
  • 0 Comments

Aucouturier Bernard sinh năm 1934 trong một ngôi làng gần Tours (Pháp). Cha mẹ ông đều là giáo viên. Ông là giáo viên thể dục – nhà lý thuyết & thực hành. Ông đã thực hành thử nghiệm với những trẻ có khó khăn ở Tours – Pháp và làm việc ở đó 35 năm