Chứng khó học

Rối loạn tính toán.

Định nghĩa: Rối loạn tính toán là rối loạn chuyên biệt về số học và các quá trình xử lý số học.

Trẻ có rối loạn tính toán thường có những khiếm khuyết sau:

 • Khó khăn trong việc hiểu các con số
 • Mất kết nối giữa các biểu tượng ngữ nghĩa và các ký hiệu
 • Khiếm khuyết về các biểu tượng bằng lời (phép tính và trình tự/chuỗi)
 • Khiếm khuyết về các chức năng điều hành (phép tính/ chiến lược tính và quá trình tính toán)
 • Khiếm khuyết về chú ý không gian (biểu tượng không gian của các con số)

Công cụ chuẩn đoán

 • KRT-R
 • TTA
 • ECHAS-C
 • PEDA1C
 • TEDI-MATH
 • TEDI-MATH GRANDS
 • ZAREKI-R
 • NUMERICAL
 • UDN-II

Các lĩnh vực cần đánh giá

 • Đếm và đếm số lượng
 • Thao tác logic
 • Hệ thống ký hiệu và ngữ nghĩa
 • Tính toán
 • Giải bài toán

Ps: Bài viết là sản phẩm trí tuệ của chúng tôi. Quý báo hay cơ quan nào coppy bài viết của trung tâm vui lòng xin ý kiến trước

BAN CHUYÊN MÔN TT SỐNG TRẺ

`

Avatar

admin

About Author

Leave a comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Có thể bạn quan tâm?

Chứng khó học

Cách tiếp cận của cha mẹ đối với con gặp khó khăn tâm lý ( 3 – 6 tuổi)

 • 17 Tháng Bảy, 2022
Hành vi: Trẻ thay đổi hoạt động hàng ngày (thay đổi hoàn toàn thói quen), có thể hiếu động một
Chứng khó học

Trẻ kém tập trung chú ý khi học

 • 17 Tháng Bảy, 2022
Trẻ sẽ khó có thể ở yên 1 chỗ để làm bất cứ một việc gì cho đến lúc hoàn